Бежанци

Носталгията по социализма и неоавторитарният режим в България

проф. Кръстьо Петков

  

***

Интервю на РУМЯНА СТЕФАНОВА за  в-к "Минаха години", 22.8.2016.

Заглавието на интервюто , поместено в блога е мое - К.П. В текста на интервюто са нанесени незначителни редокционни поправки.

***

 

- Според социолозите след 27 години демокрация българинът е налегнат от носталгия към соц времената. Това къса памет ли е, проф. Петков, или наистина хората живееха по-добре при Тодор Живков?

Масовото преселение към Европа - причини и следствия

Проф. Иван Ангелов - член-кор. на БАН

Масовите миграционни потоци могат да се ограничат само ако се отстранят причините, които ги пораждат!

 

            За да разберем едно явление трябва да го изследваме комплексно – от първопричините до крайните последствия. Опознаването на причинно-следствените връзки позволява да се разбере дълбоката същност на явленията и да се намерят ефикасни решения на проблемите, които те пораждат.

1. Причините

            На 2 септември 2015 г., когато публикувах в ДУМА статията „Миграционния пожар трябва да гасят тези, които го запалиха”, се

Куражът на един премиер

проф. Кръстьо Петков

И последиците от него...

Октомври без съмнение е силен месец за премиера Бойко Борисов. Такова е впечатлението, което се създава, ако проследим неговите изяви на националната и европейската политически сцени. Най-голям принос за утвърждаване на личния му авторитет има безапелационната изборна победа на ГЕРБ на местните избори, на които управляващата партия взе почти толкова гласове, колкото следващите я три формации: БСП, ДПС и РБ.

Бежанската вълна: предизвикателства за България

Проф. Владимир Чуков

 

Защо се стигна до бежанската вълна?

 

Огромният бежански поток е изключителен важен проблем за страните от ЕС. За да се оцени значимостта на това предизвикателство пред всички 28 страни-членки на съюза, за да се види дали не става въпрос за преекспониране на събитието или е реална заплаха, е необходимо да се направи сравнителен анализ на подобни бежански вълни в Европа през последните няколко десетилетия. Сравнителната рамка на подобни „големи преселения” към Стария континент в обозримото минало е най-добрият подход за преценка на ситуацията и инструментализация на ответните мерки, ако са необходими.    

 

Не ни карайте да бъдем като вас. Ние сме с различна ориентация

Проф. Духомир Минев

Статията е публикувана на сайтовете: "Гласове" и philosophyclub.bg

***

Онзи, който е измислил принципа „Разделяй и владей”, трябва доста да е обичал властващите елити, защото чрез този принцип е маскиран един друг – по-общ и по-валиден принцип – „Разрушавай и владей”. Подмяната на единия с другия принцип доста смекчава свирепите черти във физиономията на властващите.

 

В действителност, цялата история, както и настоящето показват, че в упражняването на властта (или управлението) вторият принцип е много по-важен. След последното голямо практическо прилагане на този принцип – Втората световна война, последва известно затишие, но през последните десетилетия властващите елити отново се връщат към принципа. Това изглежда се забелязва от повечето хора в Европа.

 

Европейците-обединени в подкрепа на бежанците

проф. Кръстьо Петков

Отворено писмо за защита на човешките права и човешкото достойнство!

Инициатива на сайта  SE  6 September 2015 @SocialEurope

***

Публикувам в блога текста на  Отворено писмо на Social Europe Journal. 

Участвайте в подписката!

Оригиналният текст може да се прочете тук: 
 http://www.socialeurope.eu/2015/09/open-letter-europeans-unite-to-help-r...

***