Презентация на Best2Be

Белгийско-българското сдружение Best2B е организация с нестопанска цел. Нейната цел е да спомага за развитието на двустранните отношения между страните, като използва широката белгийско-българска мрежа, изградена от основополагащите членове на Best2B.

От самото начало икономическите, социалните и културни цели на организацията имаха еднакъв приоритет. Илюстрация на хуманитарната грижа на Best2B беше първото публично социално събитие на организацията през 2002. Тогава Best2B покани 250 лица с увреждания да отидат на футболния мач между Белгия и България за купата на европейските шампиони, който се състоя на кралския стадион Бодуа. Събитието се организира съвместно с белгийския футболен съюз и фламандската асоциация на хората с увреждания хора.

Асоциацията (чийто директор е един от основоположниците на Best2B) извършва активна дейност в България и работи тясно с хуманитарни неправителствени организации в региона на Стара Загора.

Сред другите социално-културни дейности, е участието в двегодишната изложба „Европалия” (едно от най-значимите културни събития в Белгия), която през 2002 година беше посветена на българската култура. Важно е да се спомене организирането на симфоничен концерт в зала „България” с участието на белгийския пианист Филипе Раскин и с присъствието на г-жа Първанова през 2007 година.

Best2B взима активно участие в организирането на Фестивалите на белгийската кухня по инициатива на бившия белгийски посланик Филип Беке, които се състоят всяка година в хотел „Хилтън” в София. За последните две издания на фестивала Best2B урежда почетното участие на световно известния готвач Франк Фол и на екип от готварското хотелиерско училище от град Арсхот.

Разкази на учредителния член на Бест2Б Вим Схамп бяха преведени на български език, публикувани и разпространени сред широката публика във вериги като гиганта Метро-България. В момента Best2B подготвя издаването на български език на белетристична книга за Хитлер на същия автор.

Best2B провежда различни активности в Белгия за промотиране на българските интереси като взима участие в дейности на Търговската Камара и на други организации с инициирането на събития като Българска седмица (в присъствието на бившия посланик Емил Вълев) и дегустация на българското вино (в присъствието на посланика Христо Георгиев).

Жак Вилрокс е редовен гост на официални и социални събития в българското посолство и в резиденцията на посланика. Той представлява Best2B на събития като честването на 130 години дипломатически двустранни отношения в Сената на белгийския федерален парламент и последно, при организирането за първи път на двустранно културно събитие с чужда държава, а именно България, което се състоя по инициатива на Фламандския парламент.

Друго значимо културно събитие беше организирано от Best2B в белгийския федерален парламент през 2008 (със сътрудничеството на българския посланик Христо Георгиев и белгийско-българския комитет на белгийския парламент) по случай издаването на книгите „Блатото” и „Подвижни пясъци” на английски език на Красимир Кръстев.Представянето беше посетено от български, белгийски и европейски власти.

Преди и след учредяването на Best2B бяха проведени редица посреднически дейности с политическо значение. По-конкретно, това са множество семинари и срещи на експертно ниво. Последното събитие беше през ноември-декември 2009, когато делегация от Националния институт за помирение и арбитраж в България (ръководена от Кирил Александров) към Министерството на труда и социалната политика проведе срещи в Брюксел с представителни лица от Министерството на заетостта, трудовите отношения, президента на Националния трудов съвет, Федерацията на п редприятията в Белгия и Главната Федерация на християнските синдикалисти.

Важни за отбелязване са и някои други инициативи като изнасянето пред президента Първанов на презентация за анализа на директните чуждестранни инвестиции в страната, за която PriceWaterhouseCoopers беше упълномощен от Best2B; презентацията за белгийската пенсионна схема, изнесена от експерти от т.нар. Сребърен фонд пред експерти от българското Министерство на труда и социалната политика; и посещението на Обществената агенция по отпадъците на Фландрия при специалистите по управление на отпадъците в Стара Загора.

Изключително важен проект, който тече в момента, е създаването на нова Белгийско-българска новинарска мултимедийна агенция, целяща да осъществява поток и обмен на полезна информация в и между България и Белгия в по-широкия контекст на функционирането на Европейския Съюз.

Best2B-Белгия е оказвала помощ в много дейности, реализирани от Best2B-България. Важно е да се отбележи, че споменатите по-горе и много други събития в България и Белгия получиха подкрепата на българските посланици в Кралство Белгия Емил Вълев и Христо Георгиев и на белгийските посланици в Република България Едмонд де Вилде, Филипе Беке и Марк Михелсен.