Писмо до президента Георги Първанов относно кризата

На 06 юли 2010 г. проф. д-р Кръстьо Петков връчи на президента Георги Първанов писмо относно „Опасното продължаване на икономическата криза и рисковете и предизвикателствата, пред които е изправена финансовата и банковата система на България”.

Писмото е подписано от редица видни български учени и анализатори, сред които проф. д-р Димитър М. Иванов, Рачо Петров, проф. д-р Кръстьо Петков, проф. Боян Дуранкев, доц. Димитър Стефанов, доц. Петя Шопова, Духомир Минев, д-р Николай Радулов.

Документът съдържа анализ на състоянието на българската
икономика, финансовата и банкова система в момента,
тенденциите и рисковете пред тях, както и анализ на
финансово-икономическата политика на правителството.

Президентът е възложил на своя екип да се запознае със
съдържанието на писмото и да се подготви за обсъждане.