БЕСТ ТУ БИ

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА
НА ДВУСТРАННИ КОНТАКТИ И ПАРТНЬОРСТВА
МЕЖДУ ОБЩНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ
ОТ БЕЛГИЯ И БЪЛГАРИЯ
Други публикации за дейността на Бест Ту Би вижте ТУК

Белгийско-българската социацията Бест Ту Би
е регистрирана в Брюксел и София като
сдружение с идеална цел

ПАРТНЬОРИ НА БЕСТ ТУ БИ

* Местни общности и общини.
* Университети, професионални асоциации и НПО.
* Работодателски и синдикални организации.
* Държавни институции и посолства.
* Консултантски организации.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА БЕСТ ТУ БИ

* Partnership search (търсене на партньори)
* Двустранни проекти
* Консултации и участие в европейски програми
* Обмен на добри практики и експерти
* Културен и граждански обмен

ПЪРВИ ИНИЦИАТИВИ
БЕСТ ТУ БИ като неформална група

Такава е дейността през първата половина на 90-те години.
През този период група белгийски и български интелектуалци разпространяват информация за историята, културата и природните забележителности на двете страни.

Те насърчават деловите и туристическите визити и подкрепят първите белгийски инвеститори в България. Важен акцент в неформалния период е създаването на мрежа от контакти между български и белгийски работодатели и синдикалисти.
БЕСТ ТУ БИ като институция

Официалното учредяване на БЕСТ ТУ БИ в Брюксел стана в края на 90-те години. През 2006 г. в София е учредена българската партньорска структура. През втория, институционален период БЕСТ ТУ БИ е инициатор или съорганизатор на редица двустранни изяви.

По-важните от тях са: съдействие на българските организатори на ЕВРОПАЛИЯ в Брюксел; участие в организацията на фестивали на белгийската кухня в София; организиране на концерти на белгийски музиканти в България; обмен на делегации от университети и общини.
НОВИ ИНИЦИАТИВИ

Приемането на България в ЕС откри нови пространства за дейността на БЕСТ ТУ БИ.

Двустранно сътрудничество: Бест Ту Би посредничи за установяване на контакти между белгийски и български общини и организации за съвместно участие в европейски програми.
Приоритетни направления

* На регионално равнище - инфраструктурни проекти; управление на отпадъците; социални услуги; селски и алтернативен туризъм; развитие на човешки ресурси (образование и квалификация); културен обмен и др.
* Между фирми - обмен на инвестиционни и високотехнологични проекти; партньорски схеми /консорциуми/ при участие в европейски програми.
* Между образователни институции - обмен на студенти и преподаватели; модернизиране и интегриране на учебни програми; участие в европейски проекти.

Многостранно сътрудничество

БЕСТ ТУ БИ установява партньорски връзки със сродни организации в региона Западни Балкани. Целта е трансфер на опит от сътрудничеството между български и белгийски институции в страни, които работят за присъединяване към ЕС.
КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА

Водещ партньор на БЕСТ ТУ БИ е консултантска група Дискавър България.
През 2005-2007 г. двете институции са подготвили над 100 проекти за общини и региони.
РЪКОВОДСТВО НА БЕСТ ТУ БИ
Президент на БЕСТ ТУ БИ - БЕЛГИЯ

Професор д-р Жак Вилрокс

Свободен университет - Брюксел

Президент на БЕСТ ТУ БИ - Офис БЪЛГАРИЯ

Професор д-р Кръстьо Петков

Университет за национално и световно стопанство - София

КОНТАКТИ

Офис Брюксел: Jacques.vilrokx@vub.ac.be

Проф. Жак Вилрокс

Офис София: best2b@mail.bg