Индия 2011: Бумът на социалната / неформалната икономика - стратегия за преодоляване на бедността и за нов растеж на заетостта

Работещите в неформалната икономика в Индия са 93% от всички заети. Над 80% от
самонаетите и надомните работници са жени. Как се съчетава тази, доскоро смятана за архаична форма на труд, с модернизацията на икономиката и високите темпове на растеж, които демонстрира тази азиатска страна през последното десетилетие? Този въпрос беше в центъра на вниманието при неотдавнашното посещение на българска делегация в Индия.

Проф. Кръстьо Петков и Виолета Златева (Президент на Сдружение за развитие на надомното производство – България) посетиха Индия от 7 до 14 януари, 2011 г., по покана на Организацията СЕВА - Мрежа на надомните работници - жени в Индия.

Работната визита се осъществи със съдействието на ВИЕГО (Международна организация на надомните работници със седалище в Лондон) и на Глобален институт по труда (МОТ, Женева). Водещи организатори на проведените срещи и разговори в Индия
са Пан-Азиатската организация "Хоумнет" и Академията на СЕВА.

Българските представители получиха достъп до ключови структурни звена на мрежата СЕВА:

  • Синдикат (1,5 милиона членове)
  • Банка (специализирана в микрокредитирането)
  • Кооперативна мрежа (обединяваща 103 социални кооперации)
  • Социалноосигурителни компании (пенсионни и здравни).

Гостите посетиха и работни места на жени надомници в град Ахмедабад (родното място на индийския философ, идеолог и лидер на движението за граждански права Махатма Ганди).

Контактите между българските експерти и колегите им Южна и Югоизточна Азия ще продължат през 2011-2012 г., с цел укрепване на глобалната мрежа на неформалните работници и разпространението й в Източна Европа.

Постигнато бе съгласие, със съдействието на ВИЕГО и МОТ, през март 2011 г. в България да се проведе международна конференция с участие на представители експерти по неформална икономика.

 


Щракнете за да разгледате снимките в голям размер.